TÜRKÇE ENGLISH
ANASAYFA KURUMSAL INSAN KAYNAKLARI ILETISIM
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Sevinçler Grup'un hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

İnsan kaynakları yönetimi,
•          Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
•          Topluluğu geleceğe taşıyacak, Sevinçler Grup değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
•          Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma
•          Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
•          Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak
ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;
•          Nitelikli, başarılı, küresel bir iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek, İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur. 

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme
•          Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;
•          Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri;
•          Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması
İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

GENEL BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ